پارگی عضله سینه ای بزرگ (پکتورالیس ماژور)

عضله پکتورالیس ماژور عضله بزرگی است که در قسمت جلو قفسه سینه قرار داشته و از دنده ها و ترقوه منشا , و تاندون آن به قسمت فوقانی بازو می چسبد.

این عضله که عضله نسبتا قوی است و برآمدگی قسمت جلو سینه  را ایجاد می کند در فعالیتهای روزمره شانه و اندام فوقانی نقش چندانی ایفا نمی کند اما با توجه به فعالیت آن در حرکت کشیدن بازو به سمت قفسه سینه در ورزشکاران مهم است و به خصوص در افرادی که  ورزش بدنسازی می کنند پارگی عضله سینه ای بزرگ میتواند برآمدگی نرمال در ناحیه جلو قفسه سینه را بر هم بزند و آن را غیر متقارن کند.

پارگی های عضله فوق عمدتا در حین فعالیت سنگین مانند ورزش پرس سینه میتواند روی دهد و پارگی بیشتر در ناحیه تاندون آن در محل اتصاال به بازو است.

اگرچه در افراد غیرورزشکار پارگی این عضله را میتوان فراموش کرد و درمانی برای آن انجام نداد , اما در افراد ورزشکار و بدنسازان توصیه به ترمیم جراحی این عضله می شود.

ترمیم جراحی عضله پکتورالیس ماژور در موارد حاد  بخصوص وقتی از پارگی تاندون عضله کمتر از یکماه گدشته باشد با نتسجه خوب همراه است , اما در موارد مزمن (بیش از ۳ ماه ) به علت کوتاهی عضله ممکن است نیاز به گرافت تاندون باشد و نتایج می تواند چندان رضایتبخش نباشد .

 

به طور خلاصه پارگی های عضله سینه ای بزرگ عمدتا در ورزشکاران در حین فعالیت سنگین عضله می تواند روی دهد و در موارد پارگی حاد ترمیم جراحی با نتیجه خوب همراه است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *